The basics of digital privacy :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9780128000113

Ký hiệu phân loại: 005.8

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston :Elsevier/ Syngress, 2014,

Mô tả vật lý: xiii, 132 pages ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 119629

Computer networks ; Security measures.; Computer security.; Computers ; Access control.;

DÃY KỆ
3A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 005.800
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn