Analog circuit design : high-speed A-D converters, automotive electronics, and ultra-low power wireless
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1402051859


Thông tin xuất bản: Dordrecht, Netherlands :Springer, 2006,

Mô tả vật lý: x, 411 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Analog-to-digital converters -- Congresses.; Automobiles -- Congresses. ; Electronic equipment; Electromagnetic interference -- Congresses.; Electronic circuit design -- Congresses.; Linear integrated circuits -- Congresses. ; Design and construction; Wireless communication systems -- Congresses.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH