Compliance handbook for pharmaceuticals, medical devices, and biologics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.19 Pharmaceutical chemistry

Thông tin xuất bản: New York :Marcel Dekker, 2004,

Mô tả vật lý: xviii, 666 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Drugs -- Standards ; United States.; Pharmaceutical industry -- Quality control.; Drug Industry -- standards ; United States.; Biological Products -- standards ; United States.; Equipment and Supplies -- standards ; United States.; Guideline Adherence -- organization & administration ; United States.; Pharmaceutical Preparations -- standards ; United States.; Quality Control -- United States.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH