Pharmacological treatment of mental disorders in primary health care

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 615.788 Psychotropic drugs

Thông tin xuất bản: Geneva : World Health Organization, 2009

Mô tả vật lý: xi, 68 p. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 121654

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH