Pharmacological treatment of mental disorders in primary health care.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9241547693

Ký hiệu phân loại: 615/.788

Thông tin xuất bản: Geneva :World Health Organization, 2009,

Mô tả vật lý: xi, 68 p. ; , 21 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 121654

Clinical competence.; Mental illness ; Treatment.; Psychotropic drugs.; Mental Disorders ; drug therapy.; Clinical Competence.; Drugs, Essential ; administration & dosage.; Primary Health Care.; Psychotropic Drugs ; supply & distribution.; therapeutic use.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn