Reinforced and prestressed concrete : analysis and design with emphasis on application of AS 3600-2009
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781107637863


Thông tin xuất bản: Port Melbourne, Vic. :Cambridge University Press, 2013, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xxxv, 501 pages : , illustrations ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Concrete products.-- Reinforced concrete -- Specifications.; Reinforced concrete construction -- Design and construction.; Reinforced concrete construction -- Standards ; Australia.; Reinforced concrete construction -- Testing. ; Australia

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH