Integrated approach to web performance testing : a practitioner's guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: B. M Subraya

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1591407850

ISBN-10: 1591407869

ISBN-10: 1591407877

Ký hiệu phân loại: 006.7 Multimedia systems

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : IRM Press, 2006.

Mô tả vật lý: xvi, 368 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 12346

"This book provides an integrated approach and guidelines to performance testing of Web based systems"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH