Applied Text Analysis with Python : Enabling Language-Aware Data Products with Machine Learning

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Benjamin Bengfort, Rebecca Bilbro, Tony Ojeda

Ngôn ngữ: vie

ISBN-10: 1491963042

ISBN-13: 978-1491963043

Ký hiệu phân loại: 006.35 *Natural language processing

Thông tin xuất bản: Beijing : O'Reilly Media, 2018

Mô tả vật lý: 332p. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 123790

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH