Embedded microprocessor systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ball Stuart R.

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 075067234x

Ký hiệu phân loại: 004.16 Microcomputers

Thông tin xuất bản: [kđ] : Newnes, 2000

Mô tả vật lý: 0 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 13136

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH