Handbook of pediatric and adolescent obesity treatment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brie A Moore, William O'Donohue, Barbara J Scott

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 618.92398 Pediatrics and geriatrics

Thông tin xuất bản: New York : Routledge/Taylor & Francis, 2008

Mô tả vật lý: xviii, 340 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 132196

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH