Developmental psychopathology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 616.89 Mental disorders

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. :John Wiley & Sons, 2006, 2nd ed.

Mô tả vật lý: 3 v. : , ill. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


Adjustment (Psychology)-- Developmental psychology.-- Mental illness -- Etiology.; Mental illness -- Risk factors.; Mental Disorders -- etiology.; Adaptation, Psychological.-- Developmental Disabilities.-- Psychopathology.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH