Foundations of clinical research :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 610.724

Thông tin xuất bản: , 3rd edition, [revised].

Mô tả vật lý: xix, 892 pages : , illustrations (some color), map ; , 25 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 132254

Clinical medicine -- Research ; Methodology.; Medicine -- Research ; Methodology.

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn