Indigenous and Western Medicine in Colonial India (Culture and Environment of South Asia) electronic resource
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Madhuri Sharma, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9788175968899


Thông tin xuất bản: Foundation Books 2012.,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Entrepreneurship -- trends.; Health Services, Indigenous -- history.; Medicine -- India ; V¯ar¯anasi (Uttar Pradesh) ; History.; Medicine, Ayurvedic -- history.; Medicine, Traditional -- history.; Professional Practice -- history.; Social Medicine -- history.; Social medicine -- India ; V¯ar¯anasi (Uttar Pradesh) ; History.; Traditional medicine -- India ; V¯ar¯anasi (Uttar Pradesh) ; History.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH