Advanced JavaServer pages

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David M Geary

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0130307041

Ký hiệu phân loại: 005.2762 Programming for specific types of computers, for specific operating systems, for specific user interfaces

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall PTR : Sun Microsystems Press, 2001.

Mô tả vật lý: xx, 487 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 135847

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH