EnCase computer forensics : the official EnCE : EnCase certified examiner study guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steve Bunting

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470181451

ISBN-13: 978-0470181454

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Wiley Pub., 2008.

Mô tả vật lý: xxxiv, 611 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 DVD (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 136377

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH