The Wiley Blackwell handbook of mindfulness

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Amanda Ie

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118294901

ISBN-13: 978-1118294918

Ký hiệu phân loại: 158 Applied psychology

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell, 2014.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 136678

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH