Real World Aperture (Real World)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ben Long

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0321441931

Ký hiệu phân loại: 006.686 Special computer methods

Thông tin xuất bản: [kđ] : Peachpit Press, 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 13706

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH