Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 330 kết quả
Photoshop CS4 after the shoot
Tác giả: Mark Fitzgerald
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Focal Easy Guide to Photoshop CS2
Tác giả: Brad Hinkel
Xuất bản: kd: Focal Press, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Adobe Photoshop CS5 one-on-one
Tác giả: Deke McClelland
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: Deke PressOReilly, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Photoshop CS
Tác giả: Stephen Romaniello
Xuất bản: San Francico: Sybex, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  006.686
 
Photoshop CS4 for dummies
Tác giả: Peter J Bauer
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Photoshop 6 for Windows bible
Tác giả: Deke McClelland
Xuất bản: Foster City CA: IDG Books Worldwide, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
Photoshop CS5 for dummies
Tác giả: Peter J Bauer
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
Photoshop Elements 4 for dummies
Tác giả: Barbara Obermeier, Ted Padova
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.78
 
Photoshop 7 Complete Course
Tác giả: Jan Kabili
Xuất bản: New York: Wiley Publishing Inc, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  006.6
 
Beginner's guide to Adobe Photoshop
Tác giả: Michelle Perkins
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục