Gray hat Python : Python programming for hackers and reverse engineers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Justin Seitz, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1593271921

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: San Francisco :No Starch Press, 2009,

Mô tả vật lý: xx, 189 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 137075
Computer security.
  - Python (Computer program language)
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH