Artifacts from ancient Rome

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James B Tschen-Emmons

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1610696190

ISBN-13: 978-1610696197

Ký hiệu phân loại: 937 Italian Peninsula and adjacent territories to476

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, California : Greenwood, an imprint of ABC-CLIO, LLC, 2014

Mô tả vật lý: xxix, 321 pages : , illustrations ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 137159

"When Roman objects and artifacts are properly analyzed, they serve as valuable primary sources for learning about ancient history. This book provides the guidance and relevant historical context students need to see relics as evidence of long-past events and society"-- Provided by publisher.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH