Psychology for nurses and allied health professionals
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  034093011X


Thông tin xuất bản: London :Hodder Arnold, 2007.,

Mô tả vật lý: xiii, 416 p. : , ill., ports. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Nursing -- Psychological aspects.; Psychology.-- Sick -- Psychology.; Nursing Care -- psychology.; Patient Care -- psychology.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH