Psychology for nurses and allied health professionals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard D Gross, Nancy Kinnison

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 034093011X

ISBN-13: 978-0340930113

Ký hiệu phân loại: 2007 E-870 Religion

Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold, 2007.

Mô tả vật lý: xiii, 416 p. : , ill., ports. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 137665

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH