Longitudinal data analysis using structural equation models
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  1433817152

Ký hiệu phân loại: 150.721 Psychology

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :American Psychological Association, 2014,

Mô tả vật lý: xi, 426 pages : , illustrations ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Longitudinal method.-- Psychology -- Research.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH