Computer and information security handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John R Vacca

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0128038437

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Burlington, MA : Elsevier ; Morgan Kaufmann, 2017.

Mô tả vật lý: 1237p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 145088

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
2D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH