Moralizing the corporation : transnational activism and corporate accountability

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Boris Holzer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1848447590

ISBN-13: 978-1848447592

Ký hiệu phân loại: 338.88 Multinational business enterprises

Thông tin xuất bản: Cheltenham, Glos, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2010

Mô tả vật lý: vii, 172 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 146040

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH