Fostering technology absorption in Southern African enterprises [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Itzhak Goldberg, Smita Kuriakose

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0821388181

ISBN-13: 978-0821388860

Ký hiệu phân loại: 338.968 Production

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, 2011.

Mô tả vật lý: xviii, 201 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 146667

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH