Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 104 kết quả
Technology transfer in international business
Tác giả: Tamir Agmon, Mary Ann Young Von Glinow
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 1991
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.9/26
 
Transfer Technológií Bulletin
Tác giả:
Xuất bản: : Slovak Centre of Scientific and Technical Information, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Analytical Heat Transfer
Tác giả: Je-Chin Han, Kyra Lindholm, Kyra Lindholm
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.4022
 
Modelling of Wireless Power Transfer
Tác giả: Ben Minnaert, Ben Minnaert, Mauro Mongiardo, Mauro Mongiardo
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Mass transfer and separation processes : principles and applications
Tác giả: Diran Basmadjian, Diran Basmadjian
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28423
 
Principles and modern applications of mass transfer operations
Tác giả: Jaime Benitez
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28423
 
Fulfilling the promise of technology transfer : fostering innovation for the benefit of society
Tác giả: Koichi Hishida
Xuất bản: Tokyo: Springer, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  338.926
 
Heat Transfer in Engineering
Tác giả: Moo-Yeon Lee, Moo-Yeon Lee, Jae-Hyeong Seo, Jae-Hyeong Seo
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Energy Transfer in Alternative Vehicles
Tác giả: Wojciech Cieslik, Wojciech Cieslik
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Heat Transfer, Combustion and Flow Dynamics in Propulsion Systems
Tác giả: Jian Liu, Qingfei Fu, Qingfei Fu, Chaoyang Liu, Chaoyang Liu, Jian Liu, Yiheng Tong, Yiheng Tong
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục