Multinational enterprises in emerging markets

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yadong Luo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 8763000466

Ký hiệu phân loại: 338.88 Multinational business enterprises

Thông tin xuất bản: Copenhagen : Copenhagen Business School Press, 2002.

Mô tả vật lý: 399 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 146743

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH