Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
Governing universities in post-Soviet countries : from a common start, 1991-2021
Tác giả: Peter D Eckel
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  379.47
 
Negotiating linguistic, cultural and social Identities in the post-Soviet world
Tác giả: Conny Opitz, Sarah Smyth
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.4408
 
Energy efficiency : lessons learned from success stories
Tác giả: Gary Stuggins, Yadviga Semikolenova, Alexander Sharabaroff
Xuất bản: Washington DC: World Bank, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  333.7917
 
Like a bomb going off : Leonid Yakobson and ballet as resistance in Soviet Russia
Tác giả: Janice Ross
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.80947
 
Regional peacekeepers [electronic resource] : the paradox of Russian peacekeeping
Tác giả: Peter Cross, John Mackinlay
Xuất bản: Tokyo New York: United Nations University Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.3
 
Sex, Love, and Migration : Postsocialism, Modernity, and Intimacy from Istanbul to the Arctic
Tác giả: Alexia Bloch
Xuất bản: Ithaca: Cornell University Press, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  331.4086
 
De la Unión Soviética a la Comunidad de Estados Independientes la transición hacia una economía de libre mercado
Tác giả: Miguel García Reyes
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 1994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  338.947
 
RUDN Journal of Russian History
Tác giả:
Xuất bản: : Peoples Friendship University of Russia RUDN University, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Sibirica
Tác giả:
Xuất bản: : Berghahn Books, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Transition to agricultural market economies : the future of Kazakhstan, Russia, and Ukraine
Tác giả: William H Meyers, Andrew Schmitz
Xuất bản: Boston MA: CAB International, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.10947
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục