Exploring IBM SOA technology & practice [electronic resource] : how to plan, build, and manage a service oriented architecture in the real world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bobby Woolf

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0977356911

Ký hiệu phân loại: 658.05 Data processing Computer applications

Thông tin xuất bản: Gulf Breeze, FL : Maximum Press, 2007.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 146761

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH