Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 83 kết quả
Network routing : algorithms, protocols, and architectures
Tác giả: Deepankar Medhi, Karthikey Ramasamy
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Network routing : algorithms, protocols, and architectures
Tác giả: Deepankar Medhi, Karthikeyan Ramasamy
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierMorgan Kaufmann Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Internet routing architectures
Tác giả: Bassam Halabi
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press New Riders Pub, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Network security architectures
Tác giả: Sean Convery
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
Internet routing architectures
Tác giả: Bassam Halabi
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
Integrated CISCO and UNIX routing architectures
Tác giả: Gernot Schmied
Xuất bản: Indianapolis: Cisco, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.65511
 
Cisco security architectures [electronic resource]
Tác giả: Gilbert Held, Kent Hundley
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Web 2.0 Architectures
Tác giả: James Governor, Dion Hinchcliffe, Duane Nickull
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Scalable Internet Architectures (Developer's Library)
Tác giả: Theo Schlossnagle
Xuất bản: : Sams, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.65
 
Internet routing architectures
Tác giả: Bassam Halabi, Danny McPherson
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco Press, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.678
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục