International business and the eclectic paradigm : developing the OLI framework

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Cantwell, Rajneesh Narula

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 020357642X

ISBN-10: 0415316782

ISBN-13: 978-0203576427

ISBN-13: 978-0415316781

Ký hiệu phân loại: 338.88 Multinational business enterprises

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2003.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xv, 304 pages) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 146802

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH