In the hurricane's eye [electronic resource] : the troubled prospects of multinational enterprises

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Raymond Vernon

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 338.88 Multinational business enterprises

Thông tin xuất bản: Cambridge, MA : Harvard University Press, 1998.

Mô tả vật lý: x, 262 p.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 147010

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH