Still moving : how to lead mindful change

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Deborah Rowland

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1119164890

Ký hiệu phân loại: 658.406 Managing change

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, England : Wiley-Blackwell, 2017.

Mô tả vật lý: 1 online resource (271 pages)

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 147032

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH