Bioinformatics : sequence and genome analysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David W Mount

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0879696877

ISBN-10: 0879697121

Ký hiệu phân loại: 572.8633 Biochemical genetics

Thông tin xuất bản: Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2004.

Mô tả vật lý: xii, 692 p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 148008

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH