Microbiology : with diseases by body system

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert W Bauman, Elizabeth Machunis-Masuoka, Jean E Montgomery

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0321712714

Ký hiệu phân loại: QW 4

Thông tin xuất bản: Boston : Benjamin Cummings, 2012

Mô tả vật lý: xxxvi, 803 p. : , col. ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 152627

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH