Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Practical handbook of microbiology
Tác giả: Emanuel Goldman, Lorrence H Green
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Microbiology : with diseases by body system
Tác giả: Robert W Bauman
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 4
 
Microbial biotechnology : an interdisciplinary approach
Tác giả: Pratyoosh Shukla
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 4
 
Microbiology : with diseases by body system
Tác giả: Robert W Bauman, Elizabeth Machunis-Masuoka, Jean E Montgomery
Xuất bản: Boston: Benjamin Cummings, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 4
 
Microbiology : with diseases by body system
Tác giả: Robert W Bauman
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
Microbiology : a systems approach
Tác giả: M Kelly Cowan
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
Essential microbiology for pharmacy and pharmaceutical science
Tác giả: Geoff Hanlon, Norman A Hodges
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: John Wiley Sons, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.792
 
Microbial mats : modern and ancient microorganisms in stratified systems
Tác giả: Aharon Oren, J Seckbach
Xuất bản: Dordrecht New York: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2011 D-383
 
Microbiology for dummies
Tác giả: Jennifer C Stearns, Julie Kaiser, Michael G Surette
Xuất bản: Hoboken: For Dummies a Wiley brand, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Microbiology and immunology
Tác giả: Arthur G Johnson, Louise Hawley, Arthur G Johnson, Richard J Ziegler
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục