Mycotoxin reduction in grain chains

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John F Leslie, A Logrieco

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0813820835

Ký hiệu phân loại: 633.10494 Cereals

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex ; Wiley Blackwell, 2014.

Mô tả vật lý: 1 online resource.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 152664

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH