Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 40 kết quả
International Journal of Food Contamination
Tác giả:
Xuất bản: : BMC, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The produce contamination problem : causes and solutions
Tác giả: Karl R Matthews, Gerald M Sapers, Ethan B Solomon
Xuất bản: Amsterdam Boston: Academic PressElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.192
 
The produce contamination problem : causes and solutions
Tác giả: Charles P Gerba, Karl R Matthews, Gerald M Sapers
Xuất bản: Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.192
 
Mycotoxin Contamination Management Tools and Efficient Strategies in Feed Industry
Tác giả: Federica Cheli, Federica Cheli
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Control of foodborne microorganisms
Tác giả: Vijay K Juneja, John Nikolaos Sofos
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Is it Safe to Eat? [electronic resource] : Enjoy Eating and Minimize Food Risks
Tác giả: Ian C Shaw
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.192
 
Radionuclide concentrations in food and the environment
Tác giả: Michae Pöschl, Leo M L Nollet
Xuất bản: Boca Raton FL: CRCTaylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.17
 
Chemical analysis of non-antimicrobial veterinary drug residues in food
Tác giả: Jack F Kay, James D MacNeil, Jian Wang
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Food safety : contaminants and toxins
Tác giả: J P Felix D'Mello
Xuất bản: Wallingford Oxon UK Cambridge MA: CABI Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.954
 
Food chemistry
Tác giả: H-D Belitz, W Grosch, Peter Schieberle
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục