Microbial biotechnology : an interdisciplinary approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Pratyoosh Shukla

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1498756778

Ký hiệu phân loại: QW 4

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, 2017

Mô tả vật lý: xiii, 364 pages ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 152997

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH