Bram Stoker, Dracula and the Victorian gothic stage

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Catherine Wynne

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1137298980

Ký hiệu phân loại: 823.8 English fiction

Thông tin xuất bản: Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2013.

Mô tả vật lý: ix, 195 pages : , illustrations ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 153685

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH