New perspectives on bare noun phrases in romance and beyond

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Johannes Kabatek, Albert Wall

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9027206084

Ký hiệu phân loại: 415.54 Nouns

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2013

Mô tả vật lý: 334 pages : , illustrations ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153953

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH