Alternatives within the mainstream : British black and Asian theatres

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dimple Godiwala

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1904303668

Ký hiệu phân loại: 792.074 Stage presentations

Thông tin xuất bản: Newcastle, UK : Cambridge Scholars Press, 2006.

Mô tả vật lý: xi, 415 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 154294

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH