Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
The cultural memory of Africa in African American and Black British fiction 1970-2000 : specters of the shore
Tác giả: Leila Kamali
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.0080896
 
Afromodernisms : Paris, Harlem and the avant-garde
Tác giả: Kate Marsh, Fionnghuala Sweeney
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700.4112
 
Alternatives within the mainstream : British black and Asian theatres
Tác giả: Dimple Godiwala
Xuất bản: Newcastle UK: Cambridge Scholars Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.074
 
Middle Passages and the Healing Place of History Migration and Identity in Black Women's Literature
Tác giả: Elizabeth Brown-Guillory
Xuất bản: Baltimore Md: Project MUSE, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
The Black Arts Enterprise and the Production of African American Poetry
Tác giả: Howard Rambsy
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  811.5098961
 
The Black Aesthetic Unbound Theorizing the Dilemma of Eighteenth-Century African-American Literature
Tác giả: April C E Langley
Xuất bản: Columbus: Ohio State University Press, 2008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  810.9896073
 
1

Truy cập nhanh danh mục