Financial accounting for decision makers
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780273740391

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York :Financial Times, 2011., 6th ed.

Mô tả vật lý: xxiii, 538 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 27 cm.

Ngôn ngữ:


Accounting. -- Decision making. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH