The handbook of interior design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nancy H Blossom, Jo Ann Asher Thompson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1444336283

Ký hiệu phân loại: 729 Design and decoration of structures and accessories

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex, UK Wiley Blackwell, 2015.

Mô tả vật lý: xv, 560 pages ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 156075

"The Handbook of Interior Design offers a compilation of current ways of thinking that inform the discipline of interior design"-- Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH