Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Interiority
Tác giả:
Xuất bản: : Department of Architecture Universitas Indonesia, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
21st century architecture : apartment living elektronisk ressurs
Tác giả: Beth Browne
Xuất bản: Mulgrave Vic: Images Pub, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  728.314
 
Space planning basics
Tác giả: Mark Karlen
Xuất bản: Hoboken: John Wiley Sons, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  729
 
The handbook of interior design
Tác giả: Nancy H Blossom, Jo Ann Asher Thompson
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley Blackwell, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  729
 
Gothic style : architecture and interiors from the eighteenth century to the present
Tác giả: Kathleen Mahoney, Michael Dunne
Xuất bản: New York: HN Abrams, 1995
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  724
 
VERSUS: Heritage for Tomorrow : Vernacular Knowledge for Sustainable Architecture
Tác giả: Mariana Correia, Mariana Correia, LETIZIA DIPASQUALE, LETIZIA DIPASQUALE, Saverio Mecca, Saverio Mecca
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  720
 
The interior design sourcebook
Tác giả: Thomas L Williams
Xuất bản: New York: Allworth Press, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  747
 
Bank architecture elektronisk ressurs : Yin hang jian zhu yu shi nei she ji
Tác giả: Wenxin Chang, Hanlin Liu
Xuất bản: California: Profession Design Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  725.24
 
Japan houses elektronisk ressurs
Tác giả: Marcia Iwatate
Xuất bản: Boston Mass: Tuttle, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.952
 
Designer houses
Tác giả: Mark Cleary
Xuất bản: Mulgrave Vic: Images Pub, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  728
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục