CCNP routing and switching route 300-101 : official cert guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kevin Wallace

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1587205590

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Press, 2015

Mô tả vật lý: xxxix, 840 pages : , illustrations ; , 23 cm + , 1 computer disc (4 3/4 in.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 156310

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH