Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Network routing : fundamentals, applications and emerging technologies
Tác giả: Sudip Misra, Sumit Goswami
Xuất bản: Chichester West Sussex United Kingdom: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6
 
Oblivious network routing : algorithms and applications
Tác giả: Kianoosh G Boroojeni, S S Iyengar
Xuất bản: Cambridge Massachusetts: MIT Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.6
 
Network processors : architecture, programming, and implementation [electronic resource]
Tác giả: Ran Giladi
Xuất bản: Amsterdam Boston Burlington Mass: Elsevier Morgan Kaufmann Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Nortel guide to VPN routing
Tác giả: James Edwards, Al Martin
Xuất bản: : William Benton, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.62
 
Cisco routers for the desperate : router management, the easy way
Tác giả: Michael Lucas
Xuất bản: San Francisco: No Starch Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.62
 
Path routing in mesh optical networks
Tác giả: Eric Bouillet
Xuất bản: Chichester England: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3827
 
Cisco routers for the small business [electronic resource] : a practical guide for IT professionals
Tác giả: Jason C Neumann, Sebastien Michelet, Dean Olsen
Xuất bản: Berkeley Calif: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.62
 
Cisco Routers for the Desperate, 2nd Edition
Tác giả: Gleen Cook
Xuất bản: : No Starch Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (epub)
ddc:  004.6
 
Packet guide to routing and switching [electronic resource]
Tác giả: Bruce Hartpence
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Cisco IOS XR fundamentals [electronic resource]
Tác giả: Syed Kamran Raza, Mukhtiar Shaikh, Mobeen Tahir
Xuất bản: Indianapolis Ind: Cisco Press, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục