Structuring the argument : multidisciplinary research on verb argument structure

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Asaf Bachrach

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9027208279

Ký hiệu phân loại: 415 Grammar of standard forms of languages Syntax of standard forms of languages

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2014

Mô tả vật lý: vi, 205 pages : , illustrations ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 156853

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH