Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Making sense of phrasal verbs
Tác giả: Martin Shoval
Xuất bản: New York: English Language Teaching, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Oxford phrasal verbs dictionary for learners of English
Tác giả: Michael Ashby
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423.1
 
Really learn 100 phrasal verbs
Tác giả:
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Predicative possession
Tác giả: Leon Stassen
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
English resultatives : a force-recipient account
Tác giả: Seizi Iwata
Xuất bản: Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2020
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
McGraw-Hill's essential phrasal verb dictionary [electronic resource] : [the practical guide to American English phrasal verbs]
Tác giả: Richard A Spears
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  423
 
Syntax of Dutch: Verbs and Verb Phrases. Volume 1
Tác giả: Norbert Corver, Hans Broekhuis, Hans Broekhuis, Norbert Corver, Riet Vos, Riet Vos
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  439.315
 
Phrasal verbs and idioms
Tác giả: Graham Workman
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1995
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Structuring the argument : multidisciplinary research on verb argument structure
Tác giả: Asaf Bachrach
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Full-verb inversion in written and spoken English
Tác giả: Carlos Prado-Alonso
Xuất bản: Bern New York: Peter Lang, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415.0182
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục