Introduction to information systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: George M Marakas, James A O'Brien

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0073376884

ISBN-10: 007750643X

ISBN-13: 978-0073376882

ISBN-13: 978-0077506438

Ký hiệu phân loại: 658.4038 Executive management

Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw-Hill/Irwin, 2013

Mô tả vật lý: xxxii, 732 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 157032

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH